Exkurze v Mochově

V pátek 14. června navštívili naši technicko-hospodářští pracovníci své budoucí pracoviště v nově stavěné továrně v Mochově. Během exkurze si mohli prohlédnout postup stavebních prací a seznámit se s moderními technologiemi, které budou v továrně využívány.

Po skončení exkurze se všichni přesunuli do hotelu Lony v Kozovazech, kde byl pro ně připravený slavnostní raut. Společně strávený čas byl příležitostí k výměně zkušeností a navázání nových pracovních kontaktů v příjemném prostředí.

Těšíme se na budoucí spolupráci v nových prostorách!