Návštěva Střední průmyslové školy Jeseník

Vedoucí pracovníci společnosti Katring spol. s r.o. v říjnu navštívili Střední průmyslovou školu a odborné učiliště eMko v Jeseníku. Tato škola nabídla naší společnosti oficiální možnost představit Katring spol. s r.o. jako možného budoucího zaměstnavatele pro své žáky a studenty. Firemní prezentace byla se zájmem přijata, jak studenty, tak i profesorským sborem. Velmi bychom chtěli poděkovat vedení  školy za profesionální přístup. Samotná akce byla přínosná pro všechny zúčastněné a již na půdě školy jsme se dohodli na další spolupráci v podobě exkurzí nebo učňovských/studentských praxí.